482/14 Phan Xich Long, Phu Nhuan, HCMC, Vietnam
+84-28-399-54-540
bigdolphin@bigdolphin.com.vn

Embed your idea into a real system

Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất thiết bị điện tử